eeusss日本步兵

eeusss日本步兵

张拱端曰∶以上三节,俱少阴阴寒之病,前两节手足温,第三节自烦欲去衣被,均为阳回之候,均为自愈、可治之证。 姓童子,亦得斯证,俾用新炒蒌仁三两,苏子五钱,煎服,亦一剂而愈。

 至于化瘀血,赤者较优,故治疮疡者多用之,为其能化毒热之瘀血不使溃脓也。遂单用羚羊角二钱,俾急煎汤服之。

液浓而润,为心脾要药。此节之前有“少阴病得之二,三日,口燥咽干者,急下之,宜大承气汤。

而必兼用西药者,因臭剥、臭素诸药,皆能强制脑筋以治病之标,俾目前不至反复,而后得徐以健脾、利痰、祛风、清火之药以铲除其病根也。方中附子,注明生用,非剖取即用也。

痢疾初起挟有外感者,亦宜用之,散外感之邪,即以清肠中之热,则其痢易愈。或用黄六钱,三棱、莪术各三钱,或减黄三钱,加野台参三钱,其补破之力皆可相敌,不但气血不受伤损,瘀血之化亦较速,盖人之气血壮旺,愈能驾驭乳香∶气香窜,味淡,故善透窍以理气。

用时宜取其生农田之间嫩而白者。并治一切疮疡肿疼,花柳毒淋,下血涩疼,盖其性不但能凉血止血,兼能活血解毒,是以有以上种种诸效也。

Leave a Reply